7. patro
6. patro
5. patro
4. patro
3. patro
2. patro
1. patro
přízemí
Garáže
1NP
B.10.104+kk
B.10.092+kk
B.10.082+kk
A.10.072+kk
A.10.062+kk
A.10.054+kk
1PP
B.01.044+kk
B.01.034+kk
A.01.024+kk
A.01.013+kk
2NP
B.20.163+kk
B.20.153+kk
B.20.143+kk
A.20.133+kk
A.20.123+kk
A.20.113+kk
3NP
B.30.223+kk
B.30.213+kk
B.30.203+kk
A.30.193+kk
A.30.183+kk
A.30.173+kk
4NP
B.40.283+kk
B.40.273+kk
B.40.263+kk
A.40.253+kk
A.40.243+kk
A.40.233+kk
5NP
B.50.343+kk
B.50.333+kk
B.50.323+kk
A.50.313+kk
A.50.303+kk
A.50.293+kk
6NP
B.60.385+kk
B.60.374+kk
A.60.364+kk
A.60.355+kk
7NP
B.70.424+kk
B.70.414+kk
A.70.404+kk
A.70.394+kk
Vyberte parto vlevo